Nova tehnička rešenja u manastiru Hilandaru

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Nikolić Živojin Perišić

Apstrakt

Potrebe manastira na Svetoj gori za osvetljenje, grejanje i razne električne mašine koje zamenjuju ljudsku snagu i olakšavaju dnevna poslušanja, uticale su na razvoj snažnih i pouzdanih sistema za proizvodnju električne energije. Danas skoro svi manastiri imaju po nekoliko dizel-električnih agregata za proizvodnju električne energije, snaga iznad 50 kW i alternalivne izvore električne energije. Skitovi i kelije poseduju uglavnom alternalivne izvore snaga do nekoliko kW, a isposnice samo alternalivne izvore još manjih snaga. U ovom radu je opisana elektrifikacija nekih hilandarskih objekata na Svetoj gori, što je dovelo do početka primene i nekih novih tehničkih rešenja za grejanje i klimatizaciju. Sve te promene su znatno uticale na aspekte života i promene poslušanja monaha.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
NIKOLIĆ, Zoran; PERIŠIĆ, Živojin. Nova tehnička rešenja u manastiru Hilandaru. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 31, n. 2, p. 35-41, nov. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/814>. Datum pristupa: 15 july 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Subotić, G.: Manastir Hilandar, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1998.
[2] ** *: Elektrifikacija, Hilandar, Sveta gora Atonska, broj 50-51, 1997, 5.
[3] Nikolić, Z., S. Škrnjug, Ž. Živković: Autonoman sistem napajanja električnom energijom manastira Hilandar, Flogiston, broj 8, Beograd (1998), 137-157.
[4] Petković, Sreten: Hilandar, Beograd, 97, 1999.
[5] Nikolić, Z., V. Andrić, D. Novaković: Manastir Hilandar iznutra i izbliza , Novi glasnik VJ, Beograd, mart-april 2000, vol. VIII, 69-78.
[6] Nikolić, Z., M. Branković: Alternativni izvori električne energije u manastiru Hilandar, zbornik radova sa skupa "Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene u Jugoslaviji", Podgorica, CANU, vol. 50, Odjeljenje prirodnih nauka, vol. 6, 1998, 223-228.
[7] Nikolić, Z., J. Vasiljević, S. Škrnjug, V. Šiljkut: Elektrifikacija manastira Hilandar i doprinos "Elektrodistribucije Beograd", Elektrodistribucija, 28, Beograd, 2000,2, 147-160.
[8] Pekić, Zoran: Čuvanje biblioteke manastira Hilandara, Treća kazivanja o Svetoj gori, Prosveta, 1999, 289-302.
[9] ***: Projekat sanacije mikroklimatskih uslova u Novoj biblioteci - riznici manastira Hilandara, "Termomont", Beograd, 1999.
[10] Nikolić, Z., V. Šiljkut, N. Borovac, T. Pavlović, Z. Kocić: Solarno napajanje isposnice svetog Save u Kareji, zbornik radova sa skupa "Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene u našoj zemlji", Podgorica, CANU, Odjeljenje prirodnih nauka, 2002, u štampi.
[11] Šiljkut, V.: Elektrifikacija hilandarskog konaka u Kareji, Elektrodistribucija, vol. XVI, broj 414, 2001, 12.