Kombinovani uticaj termičkog efekta i vetra na raspodelu pritisaka u zgradama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivan Ranđelović Branislav Todorović Aleksandra Krstić

Apstrakt

Rad se bavi raspodelom pritisaka u zgradama pod uticajem termičkog efekta i vetra. Glavna tema je atrijumska zgrada kao jedan od graditeljskih oblika racionalnog korišćenja gradskog prostora, naročito u oblasti poslovanja, trgovine i drugih javnih delatnosti. Primenom osnovnih principa termičkog efekta i dejstva vetra na složene uslove višespratnih atrijumskih zgrada, omogućeno je sagledavanje uticaja konfiguracije atrijuma na raspodelu pritisaka. Posebna pažnja je posvećena varijantnim rešenjima otvora atrijumskog prostora kao potencijala prirodne ventilacije putem pasivnog hlađenja i iskorišćenja energije vetra.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RANĐELOVIĆ, Ivan; TODOROVIĆ, Branislav; KRSTIĆ, Aleksandra. Kombinovani uticaj termičkog efekta i vetra na raspodelu pritisaka u zgradama. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 31, n. 2, p. 29-33, nov. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/815>. Datum pristupa: 17 feb. 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] ***: Principles of the Heating and Air Conditioning A Handbook Fundamentals, American Society of Heating and Refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc., ASHRAE, Atlanta, USA, 1993.
[2] ***: Wind Towers -Detail in Building, Battle McCarthy Consulting Engineers, Academy Editions, Weast Sussex, U. K., 1999.
[3] Liddament, Martin W.: Air Infiltration, Calculation Techniques -An Applications Guide, Air Infiltration and Ventilation Centre, Bracknell, Berkshire, UK, 1986.
[4] Pucar, Mila, Milan M. Pajević, Milica Jovanović Popović: Bioklimatsko planiranje i projektovanje -urbanistički parametri, Zavet, Beograd, 1994.
[5] Radonić, M.: Grejanje i vetrenje, 3. dopunsko izdanje, Građevinska knjiga, Beograd, 1967.

Najčitanije od istog autora

1 2 > >>