Časopis „KGH“ pokrenulo je 1972. godine Društvo za klimatizaciju, grejanje i hlađenje pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Izdavač časopisa „KGH“ je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Časopis se štampa i izlazi tromesečno (februara, maja, septembra i novembra).
Katalogizacija:
CIP – Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd : 62 • ISSN 0350‑1426 = KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje
COBISS.SR‑ID 4614402 • BIBLID 0350–1426 (206)
ISSN 0350-1426 (Štampano) • ISSN 2560-340X (Online)

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 51 Br. 1 (2022): KGH

Objavljeno: 2022-02-24

Ponovo zajedno na Kongresu o KGH

Branislav Todorović, Prof. dr

2

90 dana KGH

Redakcija časopisa

13-62

Ozonske strane

Halvart Koeppen, Bojana Radeski

71-75

Aplikacija mikro i malih kogeneracijskih postrojenja sa različitim tehnologijama

Nurdin Ćehajić, Maja Pavić, Sabiha Hafizović, Jasmin Fejzić

87-99

Kontinualna evaluacija kvaliteta unutrašnje sredine

Igor Mujan, Aleksandar Anđelković

103-112

Preporučene mere za sprečavanje širenja koronavirusne infekcije u bolnicama za zarazne bolesti

Iurii A. Tabunshchikov, Marianna M. Brodach, A. P. Borisoglebskaya

117-120

Pogledaj sve brojeve