Časopis „KGH“ pokrenulo je 1972. godine Društvo za klimatizaciju, grejanje i hlađenje pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Izdavač časopisa „KGH“ je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Časopis se štampa i izlazi tromesečno (februara, maja, septembra i novembra).
Katalogizacija:
CIP – Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd : 62 • ISSN 0350‑1426 = KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje
COBISS.SR‑ID 4614402 • BIBLID 0350–1426 (206)
ISSN 0350-1426 (Štampano) • ISSN 2560-340X (Online)

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 50 Br. 3 (2021): KGH

Objavljeno: 2021-09-20

Uvodnik

Branislav Todorović, Prof. dr

3

Devedeset dana KGH

Redakcija časopisa

9-12

Svetski dan hlađenja

Bojana Radeski, Halvart Koeppen

23-26

Kanali za klimatizaciju i ventilaciju čistih soba

Milan Marković, Dejana Soldo, Ivana Marković

35-38

Uticaj smrzavanja u industrijskim uslovima na kvalitet jagode

Snežana Stevanović, Uroš Milovančević, Milena Otović, Dragan Marković, Aleksandar Leposavić, Tijana Urošević

41-45

Optimalni parametri geotermalnog toplifikacionog sistema Bijeljine

Veljko V. Đuričković, Aleksandra V. Đuričković

47-50

Pogledaj sve brojeve