Želite da ponudite svoj tekst časopisu "KGH"? Molimo, pročitajte Izdavačku politiku ovog časopisa kao i Uputstva za autore. Da biste poslali svoj tekst, prvo se morate registrovati, a ako ste to već uradili, morate se prijaviti i započeti proces od pet koraka.