Časopis „KGH“ pokrenulo je 1972. godine Društvo za klimatizaciju, grejanje i hlađenje pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). 
Izdavač časopisa „KGH“ je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Časopis se štampa i izlazi tromesečno (februara, maja, septembra i novembra).

Otvoreni pristup

Časopis „KGH“ dostupan je u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisima mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristiti u skladu sa licencom https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.