Objavljeno: 2017-03-08

90 dana KGH

Redakcija Časopisa

9-51

Mogućnosti i načini korišćenja subgeotermalne energije u Beogradu

Ivan Matić, Stevan Šamšalović, S. Ćurčić, G. Kovačević, Z. Marković, I. Tanasković

69-76

Zaptivenost kanalskih mreža KGH

Milovan Živković, Miloš Golubović

77-80

Sintetičke alternative za rashladno sredstvo R404A

Milan Stojanović, Uroš Milovančević

87-91

Novosti suizdavača

Redakcija Časopisa

99-102