Objavljeno: 2021-09-20

Uvodnik

Branislav Todorović, Prof. dr

3

Devedeset dana KGH

Redakcija časopisa

9-12

Svetski dan hlađenja

Bojana Radeski, Halvart Koeppen

23-26

Kanali za klimatizaciju i ventilaciju čistih soba

Milan Marković, Dejana Soldo, Ivana Marković

35-38

Uticaj smrzavanja u industrijskim uslovima na kvalitet jagode

Snežana Stevanović, Uroš Milovančević, Milena Otović, Dragan Marković, Aleksandar Leposavić, Tijana Urošević

41-45

Optimalni parametri geotermalnog toplifikacionog sistema Bijeljine

Veljko V. Đuričković, Aleksandra V. Đuričković

47-50