Objavljeno: 2022-02-24

Ponovo zajedno na Kongresu o KGH

Branislav Todorović, Prof. dr

2

90 dana KGH

Redakcija časopisa

13-62

Ozonske strane

Halvart Koeppen, Bojana Radeski

71-75

Aplikacija mikro i malih kogeneracijskih postrojenja sa različitim tehnologijama

Nurdin Ćehajić, Maja Pavić, Sabiha Hafizović, Jasmin Fejzić

87-99

Kontinualna evaluacija kvaliteta unutrašnje sredine

Igor Mujan, Aleksandar Anđelković

103-112

Preporučene mere za sprečavanje širenja koronavirusne infekcije u bolnicama za zarazne bolesti

Iurii A. Tabunshchikov, Marianna M. Brodach, A. P. Borisoglebskaya

117-120