Objavljeno: 2023-09-27

90 dana KGH

Redakcija časopisa

9-14

Ozonske strane

Halvart Koeppen, Bojana Radeski, Jasper Vermaut

15-22

Uticaj odvajača nekondenzibilnih gasova na rad amonijačne rashladne instalacije

Aleksa Mandić, Uroš Milovančević, Vladimi Beljanski, Milena Otović, Vladimir Černicin

31-37

Automatizacija procesa sertifikacije postojećeg građevinskog fonda

Sanja Dubljević, Bojan Tepavčević, Aleksandar Anđelković

39-43

Novosti suizdavača "KGH"

Redakcija časopisa

49-66