Prijavite se ili Registracija da prijavite članak.

Kao deo postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi skladnost priloga koji prijavljuju sa svim sledećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smernica prijave mogu biti vraćene.

  • Rad koji prilažem ne krši prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, ne povređuje profesionalne etičke kodekse, ne iznosi lažne tvrdnje o autorstvu, plagijatu, ne manipuliše podacima u cilju prevare.
  • Autori garantuju da imaju prećutno ili izričito odobrenje za objavljivanje rezultata dobijenih u nadležnoj instituciji.
  • Svi koautori, ako ih ima, saglasni su sa prijavljivanjem rada za objavljivanje u ovom časopisu.
  • Tekst je u skladu sa uputstvom za pisanje rada za 48. Međunarodni kongres o KGH .

Informacije o Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH možete pogledate ovde.