Vidović, Siniša. " VAV vazdušni terminali sa termičko disperzionim tipovima vazdušno strujnih stanica" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 49 Broj 1 (20 December 2018)