Galluppi, M. (2018). Zbog čega tehnologija prilagođavanja pomaže da se smanji potrošnja energije i produži rok trajanja hrane?. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O KGH, 49(1), 145-149. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4094