Galluppi, M. 2018 Dec 20. Zbog čega tehnologija prilagođavanja pomaže da se smanji potrošnja energije i produži rok trajanja hrane?. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 49:1