Galluppi, Marco. " Zbog čega tehnologija prilagođavanja pomaže da se smanji potrošnja energije i produži rok trajanja hrane?." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 49.1 (2018): 145-149. Web. 5 Aug. 2020