Galluppi, Marco. " Zbog čega tehnologija prilagođavanja pomaže da se smanji potrošnja energije i produži rok trajanja hrane?" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 49 Broj 1 (20 December 2018)