Landberg, Håkan. " Program rehabilitacije daljinskog grejanja u Beogradu – tehničke komponente" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 38 Broj 1 (28 July 2019)