Casale, C. 2019 Nov 6. Toplotne pumpe – alatka spremna da uštedi energiju i smanji emisije. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 40:1