Nušić, T., Minić, D., & Vasiljević, P. (2019). Optimizacija proizvodnje toplotne energije primenom novog nadzorno‑upravljačkog sistema u toplani “Voždovac“ u Beogradu. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O KGH, 40(1), 202-210. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5838