Nušić, T., Minić, D., & Vasiljević, P. 2019 Nov 6. Optimizacija proizvodnje toplotne energije primenom novog nadzorno‑upravljačkog sistema u toplani “Voždovac“ u Beogradu. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 40:1