Nušić, Tatjana, Dalibor Minić, & Petar Vasiljević. " Optimizacija proizvodnje toplotne energije primenom novog nadzorno‑upravljačkog sistema u toplani “Voždovac“ u Beogradu." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 40.1 (2009): 202-210. Web. 11 Jul. 2020