Nušić, Tatjana, Minić, Dalibor, I Vasiljević, Petar. " Optimizacija proizvodnje toplotne energije primenom novog nadzorno‑upravljačkog sistema u toplani “Voždovac“ u Beogradu" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 40 Broj 1 (6 November 2019)