Čongradac, V., Kulić, F., & Luković, S. 2019 Nov 7. Predikcija energetski efikasnijeg tipa grejanja uz pomoć modela EnergyPlus i fazi logike. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 40:1