Dimitrieska, Cvete, Georgi Trombev, & Marko Serafimov. " Izrada kompjuterskog programa za izbor rešetki na bazi uprošćenih modela." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 40.1 (2009): 348-355. Web. 5 Aug. 2020