Dimitrieska, Cvete, Trombev, Georgi, I Serafimov, Marko. " Izrada kompjuterskog programa za izbor rešetki na bazi uprošćenih modela" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 40 Broj 1 (7 November 2019)