Ghiaus, Christian, I Hazyuk, Ion. " Dimenzionisanje grejnih izvora u zgradama sa promenljivim boravkom ljudi primenom dinamičkog matričnog modela" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 40 Broj 1 (7 November 2019)