Petrović, Snežana. " Energetska sertifikacija i izražavanje energetskih karakteristika objekata" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 40 Broj 1 (7 November 2019)