Kovačević, I., Rudonja, N., & Gojak, M. (2020). Termodinamička optimizacija kaskadne toplotne pumpe. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O KGH, 51(1), 17-21. doi:10.24094/kghk.020.51.1.17