Kovačević, I., Rudonja, N., & Gojak, M. 2020 Dec 23. Termodinamička optimizacija kaskadne toplotne pumpe. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 51:1