Miloradović, N. (2020). Primena neopalenizma u klimatskim uslovima sa čestom maglom. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O KGH, 51(1), 53-58. doi:10.24094//kghk.020.51.1.53