Gjerasimovski, A., Sharevska, M., Gjerasimovska, N., Sharevska, M., & Šarevski, V. (2020). Energetski efikasne zgrade i kombinovani termički sistemi za proizvodnju električne energije, grejanje, hlađenje i klimatizaciju. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O KGH, 51(1), 59-65. doi:10.24094/kghk.020.51.1.59