Gjerasimovski, Aleksandar, Maja Sharevska, Natasha Gjerasimovska, Monika Sharevska, & Vasko Šarevski. " Energetski efikasne zgrade i kombinovani termički sistemi za proizvodnju električne energije, grejanje, hlađenje i klimatizaciju." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 51.1 (2020): 59-65. Web. 22 Sep. 2021