Mandić, D. (2020). Numerička simulacija strujanja fluida u rotacionim diskovima. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O KGH, 51(1), 67-71. doi:10.24094/kghk.020.51.1.67