Ivošev, M. 2020 Dec 23. Aerozagađenje, planetarni problem – zagađenje u zatvorenim prostorijama, problem svakog čoveka pojedinačno. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 51:1