Ayed, Sadoon. " Nestabilnost Rayleigh-Benardove konvekcije pod uticajem varijacije temperature na gornjem zidu" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 51 Broj 1 (24 December 2020)