Petrović, B., Gojak, M., & Kozić, . (2020). Numerička analiza uticaja osnovnih radnih parametara na karakteristike ejektorskog solarnog hlađenja. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O KGH, 51(1), 129-137. doi:10.24094/kghk.020.51.1.129