Petrović, B., Gojak, M., & Kozić, . 2020 Dec 25. Numerička analiza uticaja osnovnih radnih parametara na karakteristike ejektorskog solarnog hlađenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 51:1