Dinulovtić, Mirko, Marta Trninić, Boško Rašuo, Marina Stamenović, Nebojša Ćurčić, & Novak Milošević. " Proračun nivoa buke generisane protokom vazduha u aktivno kontrolisanom vazdušnom kanalu sa usmerivačima vazduha oblika aeroprofila." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 51.1 (2020): 139-144. Web. 17 Sep. 2021