Hafner, A., & Ciconkov, R. 2021 Dec 24. Prirodni rashladni fluidi u svim aplikacijama. Da li je moguće?. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 52:1