Hafner, Armin, & Risto Ciconkov. " Prirodni rashladni fluidi u svim aplikacijama. Da li je moguće?." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): 11-20. Web. 28 May. 2022