Hafner, Armin, I Ciconkov, Risto. " Prirodni rashladni fluidi u svim aplikacijama. Da li je moguće?" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (24 December 2021)