Pachai, Alexander. " Koja je namena velikih industrijskih toplotnih pumpi?." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): -. Web. 27 May. 2022