Pachai, Alexander. " Koja je namena velikih industrijskih toplotnih pumpi?" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (24 December 2021)