Cvetković, M., Milovančević, U., & Otović, M. 2021 Dec 24. Analiza rada toplotne pumpe sa tlom kao izvorom toplote. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 52:1