Cvetković, Marijana, Uroš Milovančević, & Milena Otović. " Analiza rada toplotne pumpe sa tlom kao izvorom toplote." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): 29-39. Web. 28 May. 2022