Cvetković, Marijana, Milovančević, Uroš, I Otović, Milena. " Analiza rada toplotne pumpe sa tlom kao izvorom toplote" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (24 December 2021)