Krapanić, H. 2021 Dec 24. Toplotne pumpe u službi dekarbonizacije rezidencijalnog grejanja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 52:1