Krapanić, Hrvoje. " Toplotne pumpe u službi dekarbonizacije rezidencijalnog grejanja." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): 41-45. Web. 28 May. 2022