Krapanić, Hrvoje. " Toplotne pumpe u službi dekarbonizacije rezidencijalnog grejanja" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (24 December 2021)