Gjerasimovski, Aleksandar, Maha Sharevska, Natasha Gjerasimovska, Monika Sharevska, & Milan Šarevski. " Energetska efikasnost kombinovanih kompresorsko-ejektorskih rashladnih sistema." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): 47-57. Web. 28 May. 2022