Gjerasimovski, Aleksandar, Sharevska, Maha, Gjerasimovska, Natasha, Sharevska, Monika, I Šarevski, Milan. " Energetska efikasnost kombinovanih kompresorsko-ejektorskih rashladnih sistema" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (24 December 2021)